👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

överlämning 5-6 kemi Berghult- Alleskolan

Skapad 2012-04-18 10:23 i Berghultskolan Lerum
Den här matrisen använder vi vid överlämningen från år 5 till år 6
Grundskola 5 Kemi

kemi

Har tillgodogjort sig följande
>
>
>
Samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter
Gör detta på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt
Gör detta på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt
Gör detta på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Söka naturvetenskaplig information och använda olika källor och för resonemang om informationens och källornas användbarhet
Gör detta och för enkla resonemang
Gör detta och för utvecklade resonemang
Gör detta och för välutvecklade resonemang
Använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till sammanhanget
Kan detta med viss anpassning till sammanhanget
Kan detta med relativt bra anpassning till sammanhanget
Kan detta med bra anpassning till sammanhanget
Genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
Kan detta och bidrar till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
Kan detta och formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån
Kan detta och formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
Använda utrustning på ett säkert sätt
Gör detta på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
Gör detta på ett säkert och ändamålsenligt sätt
Gör detta på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt
Jämföra sina och andras resultat och för då resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ge förslag som kan förbättra undersökningen
Kan detta och för då enkla resonemang samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen
Kan detta och för då utvecklade resonemang samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen
Kan detta och för då välutvecklade resonemang samt ger förlag som kan förbättra undersökningen
Dokumentera sina undersökningar i text och bild
Gör enkla dokumentationer
Gör utvecklade dokumentationer
Gör välutvecklade dokumentationer
Ha kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visa det genom att beskriva dessa med användning av kemins begrepp
Har grundläggande kunskaper och visar det genom att ge exempel på och beskriva med viss användning av kemins begrepp
Har goda kunskaper och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp
Har mycket goda kunskaper och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp
Föra resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning
Gör detta med enkla resonemang
Gör detta med utvecklade resonemang
Gör detta med välutvecklade resonemang
I resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling
Gör detta i enkla och till viss del underbyggda resonemang
Gör detta i utvecklade resonemang
Gör detta i välutvecklade resonemang
Berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Kan detta