👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HM Nya språket lyfter 2012

Skapad 2012-04-18 14:48 i Östermalmsskolan Umeå
Matris gjord utifrån avstämningspunkterna i Nya språket lyfter. Matrisen är upplagd enligt följande: Läsa A, Skriva A, Avstämning A Läsa B, Skriva B, Avstämning B osv
Grundskola F – 5 Svenska Svenska som andraspråk

Matrisen är till för skolår 1-4.
Avstämning C motsvarar kunskapskraven i slutet på år 3.

I matrisen finns bedömning för läsa, skriva, berätta, beskriva och förklara.

1
2
3
4
Läsa A
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig.
Jag känner igen en del ord när jag läser men inte alla bokstäver. Jag vet var man ska börja läsa ett ord.
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord. Börjar förstå kopplingen mellan ljud och bokstav.
Skriva A
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan skriva mitt förnamn och skriva av bokstäver och ord.
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter. Utforskar skrivandet med både stora och små bokstäver.
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg. Ex. önskelistor, meddelanden
Avstämning A
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser. Jag kan namnge de flesta bokstäverna och vet hur de låter. Jag läser enkla ord och meningar med helordsläsning eller med hjälp av ljudning.
Läsa B
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv. Jag förstår att bokstäver kan ha olika ljud och vet hur de uttalas. Jag kan återberätta stora delar av det jag läst.
Jag förstår det jag läser och kan detaljerat berätta vad det handlar om. Jag kan återge det jag läst genom att svara på frågor, rita bilder eller samtala om det.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser. Jag kan skapa inre bilder av det jag läser. Jag kan läsa mer text som har lite svårare ord och innehåll.
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text. Jag tar hjälp av bilder eller av textens sammanhang för att tyda svåra ord. Jag kan rätta mig själv om jag läser fel.
Skriva B
Jag kan skriva ord och korta texter. Jag kan skriva text till en bild, brev, berättelser.
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt. jag har mellanrum mellan orden.
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text. T ex. tankekartor.
Avstämning B
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel. Jag kan läsa enkla meningar utan bildstöd med flyt.
Läsa C
Jag läser för att lära och uppleva. Jag kan dra slutsatser och förutse händelseförlopp i det jag läser.
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet. Jag kan läsa och förstå enkla kapitelböcker, faktatexter och instruktioner.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter. Jag tar hjälp av bilder och tidigare kunskaper för att förstå texter. Jag kan läsa mellan raderna och diskutera det jag läst.
Skriva C
Jag skriver berättelser med början, mitten och slut. Jag skriver lite längre texter som andra kan läsa och förstå. Jag kan skriva om något jag upplevt eller läst i kronologisk ordning.
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas. Jag kan använda alfabetisk ordning.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår. Jag kan skriva texter som har jämförelser med både likheter och skillnader.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten efter egna genomläsningar för att göra den bättre. Jag använder stor bokstav, punkt och frågetecken på ett riktigt sätt.
Avstämning C
Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser. Jag förstår det jag läser och deltar vid samtal kring texter och anknyter till annat relevant som jag kan eller tänker på.
Läsa D
Jag läser med flyt och känner igen olika typer av texter och hur ord böjs.
Jag läser på olika sätt beroende på syftet med läsningen.
Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser.
Skriva D
Jag kan uttrycka hur jag tänker och vad jag tycker när jag skriver.
Jag skriver ofta och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs.
Jag använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning när jag skriver.
Jag skriver ofta och kan skriva olika slags texter.
Avstämning D
Jag kan läsa och förstå olika slags texter och förstår att de har olika syften.
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar.
Beskrivande Förklarande Instruerande Argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.