👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EN årskurs 3

Skapad 2021-11-06 16:05 i Lillholmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 Engelska

Vokabulär

Når ännu inte en godtagbar kunskapsnivå.
Når en godtagbar kunskapsnivå.
Når mer än en godtagbar kunskapsnivå.
Veckodagar
Eleven kan minst namnet på fyra veckodagar.
Eleven kan namnet på alla veckodagar.
Månader
Eleven kan namnge minst sex månader.
Eleven kan namnge alla månader.
Årstider
Eleven kan namnge samtliga årstider.
Väder
Eleven kan minst 4 stycken väderbegrepp.
Eleven kan minst 7 stycken väderbegrepp.

Grammatik

Når ännu inte en godtagbar kunskapsnivå.
Når en godtagbar kunskapsnivå.
Når mer än en godtagbar kunskapsnivå.
Singular och plural
Eleven kan böja vanliga substantiv i singular och plural.
Prepositioner
Eleven kan minst 5 olika prepositioner.
Eleven kan minst 7 olika prepositioner.
Pronomen
Subjekt- och objektform
Eleven kan minst 5 olika pronomen.
Eleven kan minst 7 olika pronomen.

Tala och lyssna

Når ännu inte en godtagbar kunskapsnivå.
Når en godtagbar kunskapsnivå.
Når mer än en godtagbar kunskapsnivå.
Tala
Med hjälp av bilder och stödord kan eleven göra enkla muntliga beskrivningar.
Eleven kan göra muntliga beskrivningar.
Lyssna
Eleven kan förstå enkla berättelser med bildstöd.
Eleven kan förstå enkla berättelser.

Läsa och skriva

Når ännu inte en godtagbar kunskapsnivå.
Når en godtagbar kunskapsnivå.
Når mer än en godtagbar kunskapsnivå.
Läsa
Eleven kan förstå enkla texter med bildstöd.
Eleven kan förstå enkla texter.
Skriva
Eleven kan skriva enkla meningar med hjälp av stödord.
Eleven kan skriva enkla meningar utan stödord.