👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So matris år 1-3

Skapad 2012-05-05 17:57 i Bruksskolan Tierp
Nedan följer alla mål som du ska ha uppnått innan du lämnar årskurs 3. Du läser matrisen genom att se vilka rutor som blivit färglagda.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)

Dessa moment har du uppnått. De som inte har dågon färg är sådant som du har kvar att arbeta med.

Att leva tillsammans
Att leva i närområdet
Att leva i världen
Att undersöka verkligheten
Jag har tagit del av skilldringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer
Jag kan beskriva hur naturen och miljön påverkar var människor bor och arbetar.
Jag har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter.
Jag kan använda mig av en tidslinje.
Jag har tagit del av minnen om hur det var förr och nu, berättade av människor som lever nu.
Jag kan ange några viktiga samhällsfunktioner som sjukvård, räddningstjänst, skola mm.
Jag kan ge exempel på pengars användning och värde.
Jag kan ta del av enkel information i olika medier.
Jag kan ange orsaker till att människor flyttar. Jag kan ange vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Jag kan ge exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Jag kan redogöra för hur människors handlingar påverkar miljön. Jag kan ge förslag på hur man bidrar till hållbar utveckling.
Jag kan samtala om olika elevnära samhällsfrågor. tex skolmaten, lekplatser
Jag kan samtala om olika elevnära livsfrågor. tex. Gott och ont, kamratskap, rätt och orätt, relationer mm.
Jag kan undersöka hemortens historia och kan ge exempel på människors levnadsvilkor under olika perioder.
Jag kan beskriva hur man kan se spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck. tex ursprunget till veckodagarnas namn
Jag kan göra intervjuer, mätningar och observationer.
Jag förstår varför vi behöver normer och regler i min livsmiljö.
Jag kan göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu.
Jag kan beskriva människans tidiga historia.
Jag kan göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet tydligt framgår.
Jag kan identifiera riskfyllda platser i trafiken och jag vet hur man beter sig i trafiken.Jag känner igen några trafikmärken och vet vad de betyder.
Jag kan beskriva några platser för olika religionsutövningar i närområdet
Jag känner till tidsbegreppen; stenåldern bronsåldern, järnåldern och kan berätta lite om det.
Jag kan kritiskt värdera och bearbeta olika källor och dess innehåll.
Jag kan berätta om min familj och viktiga saker som min adress, telefonnummer mm.
Jag kan ge exempel på kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden
Jag kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendom, islam och judendom
Jag kan använda karta och jordglob.
Jag kan återge berättelser ur bibeln.
Jag kan göra undersökningar av omvärlden med hjälp av karta, jordglob och väderstreck.
Jag kan återge innehållet i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Jag kan använda sig av väderstreck och andra rumsliga begrepp.
Jag vet hur ett möte går till (klassråd).
Jag har grundläggande kunskap om jordgloben. Eleven känner till världsdelarnas lägen och namn.
Jag har kunskaper om länder och platser som är betydelsefulla för mig.