👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA-distans dk 4 PROV Muntlig presentation

Skapad 2022-01-14 20:15 i Vuxenutbildningen Borås Vuxenutbildning
Vuxenutbildning Svenska som andraspråk

Muntlig presentation

  • SvA  -   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras syfte, mottagare, typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  • SvA  -   Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
  • SvA  -   Muntliga presentationer och muntligt berättande om olika ämnen för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel för att planera och genomföra muntliga presentationer, till exempel digitala medier och verktyg.
  • SvA  -   Hur ords och begrepps nyanser och värdeladdning kan påverka uppfattningen av innehåll och budskap i texter och samtal. Språkförändringar, till exempel nya ord i det svenska språket och betydelseglidningar av ord och uttryck.
  • SvA  -   Skillnader och likheter mellan svenska och något annat språk, till exempel svenska språkets struktur i jämförelse med något annat språk.
  • SvA  E   Eleven läser sakprosa och skönlitteratur med flyt och visar grundläggande läsförståelse. Dessutom gör eleven enkla sammanfattningar av olika texters innehåll. Eleven för enkla resonemang om innehåll och om tydligt framträdande budskap i olika texter.
  • SvA  C   -
  • SvA  A   -
Godkänd
Struktur
Presentationen har en inledning och en avslutning. Presentationen har en struktur som publiken kan följa med i.
Innehåll
Eleven presenterar minst två likheter och skillnader mellan svenska och sitt modersmål. Eleven förklarar och ger exempel.
Språk
Eleven tar hjälp av stödord. Eleven har kontakt med publiken. Elevens språk är förståeligt och varierat.
Digital presentation
Eleven har gjort en digital presentation med flera sidor. Innehållet i presentationen passar till det eleven talar om. Presentationen innehåller endast stödord eller korta meningar.