👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Floda/Tollered överlämning 5-6 engelska

Skapad 2012-05-15 15:11 i Berghultskolan Lerum
Den här matrisen använder vi vid överlämningen från år 5 till år 6
Grundskola 5 Engelska

engelska

Har tillgodogjort sig följande
>
>
>
Förstå tydlig talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer
Visa sin förståelse genom att redogöra för och kommentera innehållet samt agera utifrån budskap
Kan detta i enkel form samt agerar utifrån budskap med ett godtagbart resultat
Kan detta i enkel form samt redogöra för detaljer samt agerar utifrån budskap med tillfredsställande resultat
Visar detta gnm att redogöra överskådligt (inkl detaljer) samt agerar utifrån budskap med gott resultat
Underlätta sin förståelse, välja strategi för lyssnande och läsning
Kan välja och använda sig av någon strategi
Kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier
Kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier
Välja texter och talat språk av enkel karaktär från olika medier
Kan med viss relevans använda det valda materialet
Kan på ett relevant sätt använda det valda materialet
Kan på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet
Formulera sig i både muntliga och skriftliga framställningar av olika slag
Kan göra detta enkelt och begripligt med fraser och meningar
Kan göra detta enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
Kan göra detta enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
Bearbeta och göra förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation
Kan göra enstaka enkla förbättringar
Kan göra enkla förbättringar
Kan göra enkla förbättringar
Uttrycka sig i muntlig och skriftlig interaktion
Kan uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar
Kan uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
Kan uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i ngn mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Välja och använda sig av ngn strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen
Kan välja och använda sig av ngn strategi
Kan välja och använda sig av några olika strategier
Kan välja och använda sig av flera olika strategier
Kommentera ngr företeelser i olika sammanhang och områden. Kan då göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Kommenterar i enkel form
Kommenterar i enkel form
Kommenterar översiktligt