Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska och Sva åk 1-3 (utifrån "Nya språket lyfter")

Skapad 2012-05-22 16:25 i Nolbyskolan Alingsås
Omdömesmatris i Svenska och SvA utifrån "Nya språket lyfter" i åk 1-4.
Grundskola 1 – 4 Svenska Svenska som andraspråk

Bedömningsmatris - Nya språket lyfter för åk 1-4.

Med matrisens hjälp följer vi upp hur långt du kommit i din språkutveckling i svenska och på vilket sätt du kan....

  • läsa och förstå
  • skriva så andra kan förstå
  • tala så andra förstår
  • delta i samtal
1
2
3
4
Läsa A
Åk 1
Eleven lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för henne/honom.
Eleven förstår vad texten handlar om när någon läser för henne/honom.
Eleven känner igen en del ord när hon/han läser.
Eleven känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord.
Skriva A
Åk 1
Eleven använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Eleven kan skriva sitt namn och skriva av bokstäver och ord
Eleven kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.
Eleven provar att skriva för att berätta eller komma ihåg.
Läsa B
Åk 2
Eleven kan alla bokstäver och kan läsa själv.
Eleven förstår det hon/han läser och kan berätta vad det handlar om.
Eleven förstår och kan hitta bra poänger i det hon/han läser.
Eleven använder olika sätt för att läsa och förstå en text.
Skriva B
Åk 2
Eleven kan skriva ord och korta texter.
Eleven använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.
Eleven skriver meningar med stor bokstav och punkt.
Eleven använder olika slags stöd när eleven skriver en text.
Läsa C
Åk 3
Eleven läser för att lära och uppleva.
Eleven läser olika typer av texter ofta och regelbundet.
Eleven förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Skriva C
Åk 3
Eleven skriver berättelser med början, mitten och slut.
Eleven kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas.
Eleven kan skriva om det hon/han lärt sig med egna ord så andra förstår.
Eleven planerar sitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.
Läsa D
Åk 4
Eleven känner lätt igen hela ord och delar av ord när hon/han läser..
Eleven läser på olika sätt beroende på syftet med läsningen.
Eleven kan läsa långa texter flytande och förstår det hon/han läser.
Skriva D
Åk 4
Eleven kan uttrycka hur hon/han tänker och vad hon/han tycker när hon/han skriver.
Eleven skriver ofta och ändrar och förbättrar sina texter när det behövs.
Eleven skriver sammanhängande längre texter och använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning.
Eleven skriver ofta, kan skriva olika slags texter och tar hjälp från olika håll.
Berättande
Åk 1-4
Eleven kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Eleven kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad hon/han menar.
Eleven kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Eleven kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar.
Beskrivande
Åk 1-4
Eleven kan beskriva olika saker så andra förstår vad hon/han menar.
Eleven kan förklara så att andra förstår vad hon/han menar.
Eleven kan ge och ta muntliga instruktioner.
Eleven talar om vad hon/han tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: