Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapsprofil Svenska åk 3

Skapad 2012-05-24 12:13 i Lane Ryrs Skola Uddevalla
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av år skurs 3
Grundskola 3 Svenska

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Behöver mycket stöd för att nå målen.
Behöver visst stöd för att nå målen.
Uppnår målen för år 3
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Berätta om vardagliga händelser och beskriva dem så att innehållet tydligt framgår. Ge och ta enkla muntliga instruktioner
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Läsa elevnära texter och kommentera några viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt som visar på grundläggande läsförståelse
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Läsa elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texter och relatera detta till egna erfarenheter.
Formulera sig och kommunicera i skrift.
Skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Formulera sig och kommunicera i skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Skriva berättande texter med i huvudsak röd tråd och fungerande handling ( inledning, handling och avslutning).
Följa språkliga normer
Använda stor bokstav och punkt samt stava ord som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Formulera sig och kommunicera i skrift, söka information i olika källor, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Söka information och återge grundläggande delar i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller enkla ämnesspecifika ord och begrepp och innehållet är begripligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: