Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & hälsa åk 1-3

Skapad 2012-05-24 15:31 i Valhallaskolan Halmstad
En bedömningsmatris som sträcker sig från Åk 1-3.
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Idrott & Lekar
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag deltar i rörelseaktiviteter såväl inomhus som utomhus. Jag deltar aktivt i rörelseaktiviteter och tar ansvar för mig själv vid lekar och spel.
Jag visar hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar och spel. Jag försöker hantera med- och motgångar.
Jag följer gemensamma regler och samspelar med lagkamrater. Jag hanterar med- och motgångar.
Dans & Rörelse
 • Idh  1-3
Jag rör mig fritt till musik. Jag härmar enkla rörelser till musik
Jag deltar i och utför enkla danser och rörelser till musik.
Jag rör mig till musik och följa takt och rytm.
Motorisk Träning
 • Idh
 • Idh  1-3
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna, t.ex. springa, hoppa och klättra
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska sammansatta grundformerna i t.ex. redskapsbana och lekar. Jag kan utmana mina motoriska färdigheter. (Vågar prova något nytt)
Jag kontrollerar den egna kroppen bra i rörelse och behärskar olika motoriska sammansatta grundformer
Hälsa
 • Idh
 • Idh
 • Idh  1-3
Jag förklarar på ett enkelt sätt skillnaden på att äta nyttigt och onyttigt.
Jag förklarar hur jag upplever olika rörelseaktiviteter (tex. Jag är trött och svettig.) och beskriver enkelt skillnaden på en sund och osund livsstil.
Jag reflekterar och använder givna ord och begrepp för att beskriva mina upplevelser av olika rörelseaktiviteter. (tex. Jag är trött och svettig. Jag har ansträngt mitt hjärta och mina muskler). Jag förklarar hur jag ska äta och röra på mig för att få en hälsosam livsstil.
Orientering
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag använder mig av enkla kartskisser t.ex. skattkartor. Jag hanterar och ritar enkla kartor t.ex. klassrumskartor och skolgårdskartor.
Jag har kännedom om väderstrecken och kartans färger samt känner till några karttecken.
Jag förstår de vanligaste karttecknen och kan orientera mig och hitta i närmiljön genom att använda karta.
Friluftsliv
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag deltar aktivt i uteverksamhet i min närmiljö.
Jag har kännedom om och använder lämplig klädsel/utrustning vid friluftsliv och uteverksamhet. Jag känner till principerna för allemansrätten.
Jag visar hänsyn mot naturen och följer regler för säkerhet vid natur- och utevistelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: