Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Skrivutveckling åk 1-3, Valhallaskolan

Skapad 2012-05-27 20:39 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskapskrav åk 3
Handstil och att skriva på datorn.
Du känner igen och skriver små och stora bokstäver. .
Du skriver ord med mellanrum mellan orden. Du skriver ibland meningar med stor bokstav och punkt.
Du skriver meningar med stor bokstav och punkt.
Du skriver enkla texter med läslig handstil samt på dator.
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil samt på dator.
Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
Du skriver och stavar en del enkla ord som du själv ofta använder.
Du skriver och stavar flera av de vanligaste ord du använder i dina texter.
Du skriver meningar med stor bokstav och punkt och stavar flera av de vanligaste ord du använder i dina texter.
Du använder stor bokstav, punkt,frågetecken och utropstecken. Du stavar ord som du själv ofta använder i dina texter.
I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
Du skriver en enkel text som berättar något t.ex.ett meddelande, vykort eller uppmaning.
Du skriver en enkel text som berättar något som t.ex. brev, dagbok eller bildserie.
Du skriver en enkel berättelse med ”röd tråd” som t.ex sago- fantasi eller verklighetsbaserad berättelse.
Du skriver en berättande text med tydlig inledning,handling och avslutning.
De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
Söka information från olika källor och värdera dessa.
Du skriver en enkel fakatatext utifrån en strukturerad mall samt en färdig tankekarta.
Du skriver en egen enkel faktatext med stöd av en egen tankekarta utifrån vald källa.
Du skriver en egen enkel faktatext med stöd av en egen tankekarta och egen vald källa.
Du skriver en egen enkel faktatext med grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp utifrån en eller flera källor.
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Du skriver meningar med beskrivande ord som som uttrycker t.ex. känslor.
Du skriver en enkel berättelse med beskrivande ord som uttrycker t.ex. känslor.
Du skriver svar på frågor och använder dig av begrepp som beskriver din förståelse.
Du skriver en sammanfattning av en text och använder ord och begrepp som gör innehållet tydligt.
Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
Du skriver ord till bilder.
Du skriver meningar till bilder.
Du skriver så text och bild hör ihop.
Du skriver så text och bild hör ihop i ett eget producerat arbete.
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap. .
Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
Du har till vana att läsa igenom vad du skrivit och att bearbeta och förtydliga dina texter på ett enkelt sätt utifrån given respons.
Du skriver så att innehållet klart framgår och kan utifrån givna frågor ge respons på din egen text och på andras.
Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: