👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MB English Speaking m. interaktion

Skapad 2022-04-19 15:15 i Maja Beskowskolan Umeå
Grundskola 7 – 9 Engelska
Inte riktigt där än
E
C
A
Ordförråd
Enkelt men förståeligt.
Ganska varierat.
Varierat, flera ord som låter avancerade.
Grammatik
Det går att förstå vad som sägs även om det finns en hel del fel.
Verbböjningarna går att förstå även om de inte är helt korrekta.
Verben används i stort sett korrekt, flera tempus används korrekt.
Flyt
Det finns ett visst flyt även om det märks att det fattas ord och uttryck.
Det flyter på bra även om det ibland blir pauser och talaren letar ord. Meningarna är långa och hänger ihop.
Väldigt bra flyt utan pauser och det låter säkert och ser säkert ut.
Uttal
Det går att förstå engelskan även om man får anstränga sig lite.
Det är lätt att förstå engelskan även om det blir lite inslag av andra språkmelodier.
Det är lätt att förstå engelskan och det låter engelskt både i melodin och uttalet.
Innehåll
Det är lite tunt med argument eller information.
Det är lätt att förstå argument eller information.
Ämnet som avhandlas är intressant och det kommer fram flera perspektiv och aspekter. Flera åsikter ventileras.
Interaktion
Du interagerar något med din samtalspartner, te.x. frågar frågor, håller med.
Du interagerar med din samtalspartner, te.x. frågar frågor, håller med. Du för samtalet vidare genom att framföra egna tankar och idéer.
Du interagerar väldigt bra med din samtalspartner genom att ställa frågor och följdfrågor som för samtalet vidare. Du framför också egna tankar och idéer.
Deltagande
Du deltar ibland i samtalet
Du deltar ganska aktivt i samtalet och framför egna tankar och idéer
Du deltar aktivt i samtalet och framför egna tankar och idéer