👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Progressionsplan Hjärtrud

Skapad 2022-05-04 10:36 i Förskolan Trädet Dibber Sverige AB
Syftet med en grov progressionsplanering är att erbjuda barnen möjlighet till ett förändrat kunnande. För att kunna se barns progression behöver vi skapa förutsättningar och organisera för den och ge barnen tillgång till material med utrymme för ett lärande med både bredd och djup.
Förskola

Syftet med en grov progressionsplanering är att erbjuda barnen möjlighet till ett förändrat kunnande. För att kunna se barns progression behöver vi skapa förutsättningar och organisera för den och ge barnen tillgång till material med utrymme för ett lärande med både bredd och djup. Där är en gemensam progressionsplanering på förskolan ett stöd till er pedagoger att säkerställa att barnen med stigande ålder och erfarenheter erbjuds ett bredare och djupare lärande inom varje läroplansmål.

För att skapa de bästa förutsättningarna för undervisning där lärande och utveckling för barnen är i fokus är aktiva vuxna med relationskompetens, lek, rörelse och Hjärtekulturens grundvärden grundstenarna i all undervisning mot alla mål.
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
1-2 år Alt yngre
3-4 år Alt mellan
5-6 år Alt äldre
Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande
  • Lpfö 18
Vi erbjuder: Värdegrundsmaterial som till exempel: -Normkreativitet i förskolan- om normkritik och vägar till likabehandling - Tio små kompisböcker - Kompissol - Lilla Nej-boken - UR-material: ”Djuren på djuris”
Vi erbjuder: Värdegrundsmaterial som till exempel: - Normkreativitet i förskolan- om normkritik och vägar till likabehandling - Tio små kompisböcker - Kompissol - Tilda med is och sol - Snick och Snack - Lilla Nej-boken - Lilla hemlis-boken - UR material: ”Djuren på djuris” ”Ugglan och kompisproblemet”
Vi erbjuder: Värdegrundsmaterial som till exempel: - Normkreativitet i förskolan- om normkritik och vägar till likabehandling - Tio små kompisböcker - Tio kompisböcker baserade på barnkonventionen - Kompissol - Tilda med is och sol - Snick och Snack - Lilla Nej-boken - Barnen i Kramdalen - Lilla hemlis-boken - UR material: ”Djuren på djuris” ”Ugglan och kompisproblemet”
Förmåga att ta hänsyn till att leva sig in andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
  • Lpfö 18
Vi erbjuder: - Vi pedagoger föregår med gott exempel och uppmärksammar barnens empatiska förmågor. - Uppmuntra barnens hjälpsamhet. - Vi pedagoger uppmärksammar barnen på att lyssna in varandra.
Vi erbjuder: - Vi pedagoger föregår med gott exempel och uppmärksammar barnens empatiska förmågor. - Uppmuntra barnen att hjälpa varandra och våga be om hjälp. - Uppmuntra barnen att lyssna på vad kompisen har att berätta.
Vi erbjuder: - Vi pedagoger föregår med gott exempel och uppmärksammar barnens empatiska förmågor. - Skapa tillfällen för barnen att hjälpa varandra och våga be om hjälp. - Uppmuntra barnen att lyssna på vad kompisen har att berätta samt visa intresse genom att ställa frågor.
Förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen
  • Lpfö 18
Vi erbjuder: - Pedagoger som bekräftar och sätter ord på barnens tankar och funderingar. - Ett normmedvetet urval av böcker. - Normmedvetet förhållningssätt. - Familjekonstellationer- familjer ser olika ut.
Vi erbjuder: - Pedagoger som tar tillvara på barnens tankar och funderingar. - Ett normmedvetet urval av böcker - Normmedvetet förhållningssätt - Familjekonstellationer – familjer ser olika ut.
Vi erbjuder: - Pedagoger som tar tillvara på barnens tankar och funderingar och samtala med barnen om etiska dilemman. - Ett normmedvetet urval av böcker - Normmedvetet förhållningssätt. - Familjekonstellationer – familjer ser olika ut.
Respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna
  • Lpfö 18
Vi erbjuder: - Pedagoger som visar barnen respekt. - Pedagogerna ska organisera utbildningen utifrån ett demokratiskt arbetssätt. - Högläsning utifrån Tio små kompisböckerna. - Pedagoger som reflekterar kring reflektionsfrågorna i boken “Normkreativitet i förskolan”.
Vi erbjuder: - Pedagoger som visar barnen respekt och samtalar kring att vi är lika men olika. - Pedagoger som uppmärksammar ett demokratiskt arbetssätt för barnen. - Undervisningstillfällen/högläsning utifrån Tio Små kompisböckerna och de Tio kompisböckerna baserade på barnkonventionen. - Pedagoger som reflekterar kring reflektionsfrågorna och genomför övningar med barnen utifrån boken “Normkreativitet i förskolan”.
Vi erbjuder: - Pedagoger som visar barnen respekt och tillsammans med barnen reflekterar över att vi alla ser olika ut. Lika men olika. - Skapa tillfällen för barnen att utforska ett demokratiskt arbetssätt. - Pedagoger som visar - Undervisningstillfällen utifrån Tio kompisböcker och de Tio kompisböckerna baserade på barnkonventionen. - Pedagoger och barn reflekterar kring reflektionsfrågorna och genomför övningar utifrån boken “Normkreativitet i förskolan”.
Ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället
  • Lpfö 18
Vi erbjuder: - Synliggöra att vi källsorterar. - Pedagoger hjälper barnen att ta för sig mat och uppskatta mängden mat som är lämplig att börja med. - Pedagogen sätter ord på maten som serveras. - Vi vuxna är förebilder och tänker hållbart i fråga om material.
Vi erbjuder: - Tillfällen att följa med vid källsortering. - Pedagoger stöttar barnen att uppskatta mängden mat som läggs på tallriken gentemot hur mycket barnet brukar orka äta för att minska matsvinn. Bättre att ta en andra portion än att slänga mat. - Pedagoger och barn samtalar om maten som serveras. - Vi vuxna är förebilder och uppmuntrar till att inte slösa på material, att tänka hållbart.
Vi erbjuder: - Samtala om vikten av källsortering. - Barnen får själva öva på att uppskatta och ansvara för att minska matsvinnet. - Pedagoger och barn samtalar om maten som serveras och var den kommer ifrån. - Vi vuxna är förebilder och ger möjligheter för barnen att inte slösa på material, att tänka hållbart.