👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resultat: Nationellt prov i svenska år 9 2021/2022

Skapad 2022-05-06 12:55 i Västra skolan Falun
Provresultat på de olika delarna tala, läsa, skriva, samt provbetyg.
Grundskola 9 Svenska

Provresultat på de olika delarna tala, läsa, skriva, samt provbetyg.

Nationella prov ska särskilt beaktas vid betygssättningen. Det innebär att provresultatet inte helt ska styra betyget, utan vara ett stöd vid betygssättningen. Resultatet på ett nationellt prov kan alltså inte vara det enda underlaget, men det går inte att bortse från resultatet om det inte finns särskilda skäl för det. Resultat på ett nationellt prov har alltså större betydelse än andra enskilda underlag (https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2018-10-29-nya-rad-for-mer-rattvisande-och-likvardiga-betyg). Det nationella provet mäter dock inte alla de förmågor som finns i ämnet svenska.

F
E
D
C
B
A
Delprov A: Tala
Delprov B: Läsa
Delprov C: Skriva
Sammanlagt provbetyg