👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - NP VT 22

Skapad 2022-05-09 15:28 i Hedängskolan 7-9 Sandviken
Uppgifternas koppling till kursplanen i historia. NP - historia VT 22 åk 9
Grundskola 9

Kunskapskrav kontra uppgifter

Når ej målen
E
D
Endast för samlat betyg
C
B
Endast för samlat betyg
A
Aspekt 1
Historiska referensramar, tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter och kulturmöten samt utvecklingslinjer. Uppgifter: 1-3 5-7 9-12 14-15 17-19 21-22
  • Hi  E 9
  • Hi  E 9
  • Hi  E 9
  • Hi  E 9
  • Hi  E 9
Aspekt 2
Att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap. Uppgifter 4 8 13 16
  • Hi  E 9
Aspekt 3
Att reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang utifrån olika perspektiv Uppgifter 9 11 14 20
  • Hi  E 9
Aspekt 4
Att använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. Uppgift 10 12
  • Hi  E 9
Provbetyg
0-14 belägg
15-23 belägg
24-31 belägg
32-41 belägg
42-50 (minst 2 belägg på A)
52-60