👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik - Kap. 8 - Tabeller, diagram och lägesmått

Skapad 2022-05-09 15:27 i Dalsjöskolan 4-9 Borås Grundskola
Grundskola 4 Matematik
Nivå 1
På väg mot godtagbar nivå
Nivå 2
I nivå
Nivå 3
Över nivå
Problemlösning
Eleven: -Formulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet. - avläser och tolkar information i enkla tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Begrepp
Eleven: - känner igen och namnger diagrammen stapeldiagram och linjediagram. Eleven visar, använder och uttrycker kunskaper om: - kapitlets begrepp - att frekvensen är antalet gånger ett visst resultat förekommer
 • Ma  4-6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
Metod
Eleven: -samlar in och sammanställer data i enkla avpricknings- och frekvenstabeller. - bestämmer medelvärde och median i enkla statistiska undersökningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Kommunikation och resonemang
Eleven: - beskriver/redovisar kunskaper om tabeller, diagram och lägesmått med olika uttrycksformer, till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växlar mellan dessa. - för enkla resonemang om vilka slutsatser som är möjliga att dra utifrån enkla tabeller och diagram. - ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om tabeller, diagram och lägesmått.
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6