👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkträdet

Skapad 2022-05-10 13:30 i Järvenskolan Katrineholm
Grundskola 8 Svenska som andraspråk

Språkresonemang

Skriva

Eleven kan skriva olika slags texter med XXXX språklig variation, XXXXX textbindning samt XXXXXXXXXXX fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Detta innebär:
Detta innebär: * att du har koll på vad som är kännetecknande för just resonerande text * att du kan använda dig av olika sorters meningar och bygger dem på olika sätt, både långa och korta. * att du använder dig av det officiella svenska språket och inte som om du talar till kompisar. * att du har koll på grammatiken
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du kan skriva olika typer av texter med ett ganska varierat språk och du binder ihop texten på ett enkelt sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett ganska bra sätt.
Du kan skriva olika typer av texter med ett varierat språk och du binder ihop texten på ett utvecklat sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett bra sätt.
Du kan skriva olika typer av texter med ett mycket varierat språk och du binder ihop texten på ett välutvecklat sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett mycket bra sätt.

För att nå högre måluppfyllelse behöver du:

• Få koll på texttypen, vad som kännetecknar denna typ av text. • Meningsbyggnad, hur du bygger dina meningar samt styckeindelningar . • Språkbruket, få koll på vad som är talspråk och officiellt, mer formellt skriftspråk. • Utveckla dina argument och förklaringar mycket mera
E-nivå
C-nivå
A-nivå

Källor

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett XXXXXXXXX urval av källor
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Detta innebär:
* att du visar att du kan söka och sätta ihop information från olika källor (artiklar, webben, böcker, intervjuer, diskussioner, erfarenheter o s v).
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. En eller två källor
Du kan söka och sätta ihop information från flera olika källor. Tre källor
Du kan söka och sätta ihop information från många olika källor. Tre eller flera olika källor

Sammanställningarna innehåller XXXXXX beskrivningar och förklaringar, XXXX ämnesrelaterat språk samt XXXXX fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Detta innebär:
* att du väver in det du har fått veta på ett naturligt och bra sätt i din text, så att det inte står ensamt och utan sammanhang. * att du kan skillnaden mellan citat och referat * att du kan använda rätt redskap för att visa när du citerar och refererar * att du har en balans mellan personligt och allmänt
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du kan hämta information från olika källor och använda enkla resonemang och förklaringar. Du använder ett enkelt språk som hör ihop med det du skriver om. Du bygger upp dina texter, använder citat och källhänvisningar på ett ganska bra sätt.
Du kan hämta information från olika källor och använda utvecklade resonemang och förklaringar. Du använder ett utvecklat språk som hör ihop med det du skriver om. Du bygger upp dina texter, använder citat och källhänvisningar på ett bra sätt.
Du kan hämta information från olika källor och använda välutvecklade resonemang och förklaringar. Du använder ett välutvecklat språk som hör ihop med det du skriver om. Du bygger upp dina texter, använder citat och källhänvisningar på ett mycket bra sätt.

För att nå högre måluppfyllelse behöver du:

• Förstå skillnaden mellan citat och referat • Träna på hur du ska citera och referera • Använda rätt redskap när du citerar eller refererar
E-nivå
C-nivå
A-nivå

Resonera

Eleven kan föra xxxxxxxxxxxxxxxx underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Detta innebär:
* att du ska kunna tänka och tycka kring det svenska språkets uppbyggnad * att du ska kunna förstå hur det svenska språket har utvecklats genom tiderna * att du ska kunna förstå varför det ändrats och fortfarande ändras.
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.

För att nå högre måluppfyllelse behöver du:

* kunna resonera utifrån flera olika perspektiv * ha en väl utvecklad textbindning (sammanhanget, flytet i texten) * ha ett varierat ordförråd * ha väl förankrade resonemang utifrån flera olika källor * väl kunna använda källhänvisning och citat
E-nivå
C-nivå
A-nivå