👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris matematik åk 1 Vist skola

Skapad 2022-05-10 16:59 i Norrbergaskolan Linköping
Grundskola 1 Matematik
På väg att nå målen
Når målen
Når mer än målen
Taluppfattning och tals användning
Kan läsa och skriva talen inom heltalsområdet 0-10.
Kan läsa och skriva tal inom heltalsområdet 0-20.
Kan läsa och skriva tal inom talområdet 0-100.
Taluppfattning och tals användning
Kan jämföra, storleksordna och dela upp tal 0-10.
Kan jämföra, storleksordna och dela upp tal 0-20.
Kan jämföra, storleksordna och dela upp tal 0-100.
Huvudräkning
Kan huvudräkning addition och subtraktion 0-5.
Kan huvudräkning addition och subtraktion 0-10.
Kan huvudräkning addition och subtraktion 0-20.
Välja metod, lösa rutinuppgifter
Kan förklara vad addition står för med konkret material, bilder och räknehändelser.
Kan förklara vad addition och subtraktion står för med konkret material, bilder och räknehändelser.
Kan förklara vad multiplikation står för med konkret material, bilder och räknehändelser.
Algebra
Förstår att likhetstecknet betyder lika mycket.
Förstår likhetstecknets betydelse 2+ _ = 5.
Kan använda likhetstecknet på ett fungerande sätt i addition och subtraktion.
Geometri
Kan namnge några av lägesorden.
Kan ange lägesord på ett korrekt sätt (Ex. på, under, under, bredvid).
Kan använda begrepp som beskriver geometriska objekt på ett korrekt sätt med t.ex. sida, kant, hörn.
Geometri
Kan några av de tvådimensionella objekten.
Kan namnge och jämföra tvådimensionella objekt (cirkel, kvadrat, rektangel och triangel samt kan rita dessa.
Kan namnge och jämföra tredimensionella objekt ( kon, kub, klot, rätblock).
Längd, massa, volym, tid
Kan mäta.
Kan mäta och uppskatta (enhet cm, m).
Kan mäta och uppskatta volym (dl, l) samt massa ( kg, hg).
Längd, massa, volym, tid
Kan klockan hela timmar (analog).
Kan klockan hel och halv timma (analog).
Kan avläsa hela analoga klockan förutom fem i halv och fem över halv.
Samband och förändringar
Kan dubblera talen 0-10.
Kan dubblera talen 0-10 samt halvera de jämna talen.
Kan räkna med dubbelt och hälften.
Problemlösningar
Kan räkna en räknehändelse.
Kan rita räknehändelser och kan översätta ett matematiskt problem till en konkret händelse.
Kan läsa och förstå ett matematiskt problem och välja räknesätt.
Resonemang
Kan upprepa geometriska mönster.
Kan beskriva enkla geometriska mönster och enkla talmönster.