👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Delmatris Ma1A Funktioner

Skapad 2022-05-11 10:29 i Campus Backa Katrineholm
Gymnasieskola 1 Matematik

Ma1A Procent

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Begrepp
Eleven beskriver grundläggande begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med tillfredställande resultat
Eleven beskriver ett omfattande antal begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med god säkerhet.
Eleven beskriver ett omfattande antal begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med mycket god säkerhet.
Procedur
Eleven hanterar grundläggande procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med tillfredsställande säkerhet, både utan och med digitala verktyg
Eleven hanterar ett omfattande antal procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med god säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
Eleven hanterar ett omfattande antal procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med mycket god säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
Problemlösning
Eleven löser enkla problem inom kursens olika områden. Eleven bedömer resultatens rimlighet.
Eleven löser relativt komplexa problem inom kursens olika områden. Eleven bedömer resultatens rimlighet.
Eleven löser komplexa problem inom kursens olika områden. Eleven bedömer resultatens rimlighet.
Matematisk modellering
Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i enkla uppgifter.
Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i relativt komplexa uppgifter.
Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i komplexa uppgifter.
Resonemang
Eleven för delvis underbyggda matematiska resonemang och följer enkla matematiska resonemang.
Eleven för relativt väl underbyggda matematiska resonemang och följer relativt avancerade matematiska resonemang.
Eleven för väl underbyggda matematiska resonemang och följer avancerade matematiska resonemang.
Kommunikation
Matematiska symboler
Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett till stor del tydligt och korrekt sätt
Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett till stor del tydligt och korrekt sätt