👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utredande text och loggbok - Mig äger ingen

Skapad 2022-05-11 15:28 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola 2 Svenska

Utredande text - Mig äger ingen

Skriva utredande text
Eleven kan skriva utredande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.
Eleven skriva utredande texter som är sammanhängande, väldisponerade och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Eleven resonerar och drar slutsatser utifrån sina resonemang.
Eleven kan skriva utredande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Texterna innehåller belysande exempel och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Eleven resonerar och ger välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang.
Anpassning till bla syfte och mottagare
Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Samla och sovra information
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor.
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor.
Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor
Hänvisa till källor & citatteknik
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik.
Samma som för E
Samma som för E & C
Språkriktighet
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.

Loggbok

Skönlitteratur + reflektion
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.