👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GEOGRAFI - Sverige åk 4 (Dalabergsskolan) LGR22

Skapad 2022-05-11 16:40 i Dalabergsskolan Uddevalla
Sveriges geografi
Grundskola 4 Geografi
Jag övar
enkel
utvecklad
---------->
välutvecklad
--------->
Geografi åk 4
kartbok
Digitala och analoga kartor Topografiska och tematiska kartor
Jag övar
Jag kan på ett enkelt sätt använda kartboken och register. Jag förstår några av kartans tecken, färger, symboler, skala och gradnät.
Jag kan på ett utvecklat sätt använda kartboken och register. Jag förstår flera av kartans tecken, färger, symboler, skala och gradnät. Och jag kan förklara hur det fungerar.
Jag kan på välutvecklat sätt använda kartboken och register. Jag ser samband mellan de olika tematiska kartorna. Jag kan förklara hur de fungerar. Jag förstår flera och kan använda mig av kartans tecken, färger, symboler, skala och gradnät.
Väderstreck
Jag övar
Jag kan namnge de fyra väderstrecken.
Jag kan och använder de fyra väderstrecken utvecklat sätt.
Jag kan på ett välutvecklat sätt använda de åtta väderstrecken när vi arbetar med kartor eller liknande uppgifter.
Jag övar
Jag kan på ett enkelt sätt några fakta om Sverige och dess geografi t ex olika klimat- och naturtyper. Jämföra och se skillnader/likheter på enkelt sätt om hur det ser ut i olika delar av Sverige och varför.
Jag kan flera fakta om Sverige och dess geografi t ex olika klimat- och naturtyper. Jämföra och se skillnader/likheter på ett utvecklat sätt om hur det ser ut i olika delar av Sverige och varför.
Jag kan fakta om Sverige och kan på ett utvecklat sätt redovisa mina kunskaper och dess geografi t ex olika klimat- och naturtyper. Jämföra och se skillnader/likheter på ett välutvecklat sätt om hur det ser ut i olika delar av Sverige och varför.
Indelning av Sverige
Jag övar
Jag kan på ett enkelt sätt säga att vårt land delas in i Götaland, Svealand och Norrland.
Jag kan på ett utvecklat sätt förklara att vårt land delas in i Götaland, Svealand och Norrland. Jag kan placera ut minst en av delarna på karta.
Jag känner kan på ett välutvecklat sätt förklara att vårt land delas in i Götaland, Svealand och Norrland. Jag kan placera ut dem alla på en karta.
Regioner
Jag övar
Jag kan på ett enkelt sätt namnge och placera ut 3 regioner.
Jag kan på ett utvecklat sätt namnge och placera ut 7 regioner.
Jag kan på ett välutvecklat sätt namnge och placera ut 12 regioner.
Sjöar, hav och berg
Jag övar
Jag kan på ett enkelt sätt namnge och placera ut en sjö, tre hav och ett berg.
Jag kan på ett utvecklat sätt namnge och placera ut två sjöar, fyra hav och ett berg.
Jag kan på ett välutvecklat namnge och placera ut tre sjöar, sex hav och ett berg.
Städer
Jag övar
Jag kan på ett enkelt sätt namnge de tre största städerna och Uddevalla.
Jag kan på ett utvecklat sätt namnge och placera ut de tre största städerna, Uddevalla och två städer till.
Jag kan på ett välutvecklat sätt namnge och placera ut de tre största städerna, Uddevalla och fyra städer till.
Naturresurs
(Vatten, odlingsmark, skogar och mineraler)
Jag övar
Jag kan på ett enkelt sätt namnge fyra naturresurser i Sverige och var de finns.
Jag kan på ett utvecklat sätt namnge tre naturresurser i Sverige och beskriva hur människan använder de samt var de finns.
Jag kan på ett välutvecklat sätt namnge fyra naturresurser i Sverige och beskriva hur människan använder de samt var de finns och hur de påverkar människans livsmiljöer.
Naturlandskap / kulturlandskap
Jag övar
Jag kan på ett enkelt sätt förklara utmärkande drag för kulturlandskap och naturlandskap är.
Jag kan på ett utvecklat sätt förklara utmärkande drag för kulturlandskap och naturlandskap är.
Jag kan på ett välutvecklat sätt förklara utmärkande drag för kulturlandskap och naturlandskap är.