👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt prov i svenska åk 3

Skapad 2022-05-12 20:24 i Everöds skola Kristianstad
Nationellt prov i svenska åk 3 vårterminen 2022.
Grundskola 3 Svenska

Innehåll
Förmågor
Delprovsresultat
Grön markering visar att eleven nått kravnivån för delprovet.
Delprov A
Muntlig uppgift i form av ett gruppsamtal.
Formulera sig och kommunicera i tal. Aspekter: Delta i samtal. Framföra åsikter. Ställa frågor. Lyssna och bygga vidare på vad andra säger.
A Kravnivå: Minst 3 av 4 aspekter uppfyllda
Delprov B
Läsförståelse - Skönlitterär text
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
B Kravnivå: 13/18
Delprov C
Läsförståelse - Faktatext
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
C Kravnivå: 14/18
Delprov D
Högläsning
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. Aspekter: Kan läsa ut ord och meningar med helordsläsning. Korrigera sig själv. Använda ljudningsstrategin vid behov.
D Kravnivå: Alla aspekter uppfyllda
Delprov E
Textsamtal
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. Aspekter: Kan återberätta. Föra enkla resonemang. Relatera texten till egna erfarenheter.
E Kravnivå: Alla aspekter uppfyllda
Delprov F
Skriva - Berättande text
Formulera sig och kommunicera i skrift. Kan skriva en berättande text med en enkel röd tråd.
F Kravnivå: Tydlig inledning, handling och avslutning.
Delprov G
Skriva - Stavning och interpunktion.
Följa språkliga normer. Stava. Interpunktion.
G Kravnivå: Stava ett antal formord och tio olika innehållsord. Använda sig av stor bokstav och skiljetecken vid minst tre tillfällen.
Delprov H
Skriva - Faktatext
Formulera sig och kommunicera i skrift. Kan återge grundläggande delar av information i en enkel faktatext så att innehållet klart framgår.
H Kravnivå: Återge en enkel faktatext. Använda sig av ämnesspecifika ord och begrepp. Minst 10 av de 14 stödorden ska finnas med i texten.