👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartläggning Hitta språket FK

Skapad 2022-05-13 09:16 i Manar Al-Houda skola Manar Al-Houda
Lärandematris för Hitta språket 2021-2022
Grundskola F Svenska

Hitta språket Sammanställningsblankett för eleven

Vi berättar och beskriver

Ja, eleven klarar momentet
Eleven är på väg att klara momentet
Gruppen har genomfört momentet
Kan berätta sammanhängande om något han eller hon varit med om
Kan beskriva en sak eller en företeelse så att andra förstår
Visar intresse för vad andra säger
Kan förstå en enkel instruktion

Vi lyssnar och samtalar

Ja, eleven klarar momentet
Eleven är på väg att klara momentet
Gruppen har genomfört momentet
Visar intresse för högläsning
Kan delta i samtal om text och bild
Kan återge ett händelseförlopp

Vi kommunicerar med symboler och bokstäver

Ja, eleven klarar momentet
Eleven är på väg att klara momentet
Gruppen har genomfört momentet
Kan kommunicera genom att rita bilder/skriva bokstäver och symboler
Visar intresse för bokstäver
Kan skriva sitt eget namn
Kan ange vad det står i vanliga ordbilder

Vi urskiljer ord och språkljud

Ja, eleven klarar momentet
Eleven är på väg att klara momentet
Gruppen har genomfört momentet
Kan dela upp korta meningar i ord
Kan urskilja första språkljudet i ord
Kan dela upp enkla ord i språkljud
Kan koppla samman bokstäver med deras språkljud

Ny rubrik

Ja, eleven klarar momentet
Eleven är på väg att klara momentet
Gruppen har genomfört momentet