👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livscykelanalys

Skapad 2022-05-13 14:30 i Olandsskolan Östhammar
Du ska göra en livscykelanalys på något i din närhet.
Grundskola 9 Kemi Fysik Biologi Teknik

Rubrik 1

Nivå 1
• Du beskriver enkla likheter och skillnader mellan några material som används vid framställningen av din produkt. • Du kan beskriva hur produkten eller förpackningen och dess material påverkar miljön, individen och samhället(Sverige och globalt). • Du dokumenterar din arbetsprocess och arbetar utifrån de givna frågeställningarna och skapar en enkel framställning med viss anpassning till syfte och målgrupp. • Du använder olika källor och kan till viss del resonera kring källornas trovärdighet.
Nivå 2
• Du beskriver likheter och skillnader mellan några material som används vid framställningen av din produkt. • Du för utvecklande resonemang kring materialen, produkten eller förpackningens användning och påverkan på individen, miljön och samhället. • Du är tydlig i din arbetsprocess och använder informationen till att skapa en utvecklad framställning med relativ god anpassning till syfte och målgrupp. • Du använder olika källor och använder utvecklade resonemang kring källornas trovärdighet.
Nivå 3
• Du resonerar kring likheter och skillnader mellan några material som används vid framställningen av din produkt. • Du för mycket utvecklande resonemang kring materialen, produkten eller förpackningens användning och påverkan på individen, miljön och samhället. • Du är mycket tydlig i din arbetsprocess och använder information till att skapa en välutvecklad framställning med god anpassning till syfte och målgrupp. • Du använder olika källor och för välutvecklade resonemang kring källornas trovärdighet.
Aspekt 1