👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA03 Nationellt prov PM

Skapad 2022-05-17 13:01 i Vuxenutbildningen Borås Vuxenutbildning
Vuxenutbildning

Matris för NP del A.

Ännu inte godkänt
E
På väg mot C
C
På väg mot A
A
Innehåll och källhantering
Textens innehåll är till viss del anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta kan uppnås genom följande: - Texten presenterar en frågeställning som motsvarar den som ges i uppgiften. - Texten innehåller en översiktlig beskrivning. Beskrivningen bygger på flera källor från texthäftet. - Texten innehåller slutsatser/ en jämförelse som delvis bygger på textreferaten. - Texten utmärks delvis av objektiv saklighet. - Eleven tillämpar regler för citat och referatteknik.
Textens innehåll är anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta kan uppnås genom följande: - Beskrivningen fångar in viktiga detaljer och såväl uttalade som underförstådda ideer i de refererade källorna. Beskrivningen har tydligt fokus på frågeställningen. - Slutsatserna/jämförelsen presenteras i ett utvecklat resonemang som i huvudsak bygger på textreferaten. - Texten utmärks i huvudsak av objektiv saklighet. - Citat- och referattekniken fungerar i huvudsak väl med t.ex. referatmarkörer.
Textens innehåll är anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Dessutom krävs följande: - Beskrivningen är utförlig. -Slutsatserna/jämförelsen presenteras i ett nyanserat resonemang.
Disposition och sammanhang
Texten har en urskiljbar disposition och är sammanhängande. Detta kan uppnås genom följande: - Stoffet är på ett rimligt och urskiljbart sätt organiserat i inledning, huvudtext och avslutning. - Texten är på ett rimligt sätt indelad i stycken. - Textbindningen är fungerande. - Textbindningen är väl fungerande.
Texten är väldisponerad och sammanhängande. Detta kan uppnås genom följande: - Stoffet är på ett rimligt och urskiljbart sätt organiserat i inledning, huvudtext och avslutning. - Texten har en lämplig organisation av stoffet utifrån uppgiftens syfte. - Styckeindelningen är korrekt markerad. - Inledningen och avslutningen fyller sina respektive funktioner. - Det råder balans mellan olika delar.
Texten är väldisponerad och sammanhängande. Detta kan uppnås genom följande: - Stoffet är på ett rimligt och urskiljbart sätt organiserat i inledning, huvudtext och avslutning. - Texten har en lämplig organisation av stoffet utifrån uppgiftens syfte. - Styckeindelningen är korrekt markerad. - Inledningen och avslutningen fyller sina respektive funktioner. - Det råder balans mellan olika delar.
Språk och stil
Textens språk och stil är till viss del anpassade till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande: - Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall kommunikationen. - Stilen är till viss del anpassad till den vetenskapliga texttypen.
Textens språk och stil är anpassade till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande: - Ordförrådet och den grammatiska behärskningen är anpassade till den vetenskapliga texttypens normer -Stilen är anpassad till den vetenskapliga texttypen.
Textens språk och stil är anpassade till situationen och den vetenskapliga texttypen. Dessutom krävs följande: - Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar inte kommunikationen. - Språket är välformulerat med precision i ordval och uttrycksformer.
Helhetsbedömning
Texten är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Den är ett pm om frågeställningen som till viss del kan fylla syftet att informera och intressera kurskamraterna.
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Den är ett pm om frågeställningen som kan fylla syftet att informera och intressera kurskamraterna.
Texten är ett utförligt, nyanserat och välformulerat pm om frågeställningen.