👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA03 Nationellt prov Muntligt anförande

Skapad 2022-05-17 13:10 i Vuxenutbildningen Borås Vuxenutbildning
Vuxenutbildning

Ännu inte godkänt
E
På väg mot C
C
På väg mot A
A
Innehåll
Du formulerar en tes inom temat och tesen stöds av exempel och argument. Exemplen gör att åhörarna känner igen sig och blir berörda. Exemplen knyter också dina argument till livet och vardagen och blir då angelägna för åhörarna.
Argumentationen innehåller välgrundade argument och är anpassade till åhörarna. Välgrundade innebär att argumenten stöds av fakta eller konkreta exempel som återspeglar det som är sant i livet. Anpassade innebär att argumenten är tydliga och relevanta.
Argumentationen är angelägen och övertygande med belysande exempel och motargument som bemöts på ett relevant sätt. Angelägen innebär att ämnet är aktuellt och viktigt just nu. Belysande innebär att exemplen förklarar på ett aktuellt och intressant sätt att argumenten är viktiga.
Disposition och sammanhang
Anförandet är väldisponerat genom att inledning och avslutning samt tes och argument framgår. Väldisponerat innebär att det finns en tydlig tankegång som är lätt att följa för alla åhörare.
Anförandets avslutning anknyter tydligt till tesen.
Anförandets inledning och avslutning fyller väl sina respektive funktioner. Fyller sina funktioner innebär att inledningen och avslutning fungerar effektivt och upplevs övertygande.
Språk och stil
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall kommunikationen. I undantagsfall innebär att det får finnas någon enstaka mening eller form som gör att man inte förstår budskapet.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall kommunikationen
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar inte kommunikationen. Anförandet innehåller fungerande stilfigurer. Fungerande stilfigurer innebär att åhörarna ska uppleva att du har använt en stilfigur. Den ska ha effekt i ditt tal.
Framförande
Du etablerar viss åhörarkontakt med hjälp av enkla retoriska grepp, te.x. ögonkontakt. Detta innebär att du behöver kunna tala fritt till stor del, inte läsa ur manus eller ur en power point m.m.
Du använder på ett relevant sätt retoriska grepp, te.x. passande kroppsspråk, röst och tempo. Detta innebär att du visar att du är engagerad i ditt eget budskap och vill att budskapet ska vara tydligt för åhörarna.
Du använder betoning och intonation för att framhäva nyanser. Detta innebär att du har ett flyt i språket och kan använda ett varierat ordförråd för att betona det som är viktigt i budskapet.
Presentationsteknik
Vidare kan du med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder den muntliga framställningen. Detta innebär att din 'power point' ska vara korrekt språkligt och innehålla relevanta punkter för att stöda ditt budskap.
Vidare kan du med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen. Detta innebär att din 'power point' även ha ett välvalt innehåll och lyfta fram det viktig för åhörarna.
Vidare kan du med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen. Detta innebär att du även använder dina nyckelord och bilder i ditt tal, pekar på det du vill att åhörarna ska se i power pointen. Förklarar vad bilder ska ge för budskap.
Helhetsbedömning
Anförandet är argumenterande och visar retoriska färdigheter. Det kan till viss del fylla syftet att övertyga åhörarna i en fråga inom temat.
Anförandet är argumenterande och visar retoriska färdigheter. Det kan fylla syftet att övertyga åhörarna i en fråga inom temat.
Anförandet är argumenterande och visar retoriska färdigheter. Det kan väl fylla syftet att övertyga åhörarna i en fråga inom temat.