👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA03: Litteraturnalys noveller och dikter

Skapad 2022-05-17 13:21 i Vuxenutbildningen Borås Vuxenutbildning
Vuxenutbildning Svenska som andraspråk

Litteraturanalys - noveller och dikter

Ännu ej godkänt
Betyg E
På väg mot C
Betyg C
På väg mot A
Betyg A
Analys
Du kan översiktligt redogöra för innehåll, tema, motiv och berättartekniska grepp i längre skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider.
Du kan utförligt redogöra för innehåll, tema, motiv och budskap samt berättartekniska grepp i längre skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider.
Du kan utförligt med hjälp av någon tolkningsmodell redogöra för innehåll, tema, motiv och berättartekniska grepp i längre skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider.
Tolka budskap
Du kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen.
Du kan värdera och kritiskt granska innehållet, såväl uttalade som underförstådda idéer, med enkla omdömen.
Du kan värdera och kritiskt granska innehållet, såväl uttalade som underförstådda idéer, med nyanserade omdömen.
Språk
Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga kommunikationen.
Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga kommunikationen.
Ordförrådet, och den grammatiska behärskningen begränsar inte den skriftliga kommunikationen.