👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska 1 - muntlig produktion och framställning

Skapad 2022-05-18 14:38 i Österåkers gymnasium Österåker
Gymnasieskola
Nivå 1 - E
Nivå 2 - C
Nivå 3 - A
Produktion och interaktion
• Samtal för kontakt och kommunikation. • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i tal • Strategier för att underlätta samtal, däribland omformuleringar, gester och frågor. • Språkliga företeelser, däribland uttal, ord, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer i elevernas egen produktion och interaktion. • Bearbetning av egna muntliga framställningar för att förtydliga kommunikationen.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.