👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris NO åk1-3

Skapad 2022-05-18 15:51 i Nya Rydsskolan F-6 Linköping
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)

NO 1-3

På väg att nå förväntade kunskaper
Har förväntade kunskaper för årskursen
Samband i naturen
Du har kommit en bit på vägen.
Du kan berätta och prata om olika samband som till exempel näringskedjor och hur djur människor och växter samarbetar.
Årstider och livscykler
Du har kommit en bit på vägen.
Du kan berätta om hur naturen ändras under olika årstider. Du ger exempel på hur några djur och växter lever och dör.
Kropp och hälsa
Du har kommit en bit på vägen.
Du kan berätta om några av människans kroppsdelar och sinnen. Du kan diskutera om några saker som gör att människan mår bra eller dåligt.
Kraft och rörelse
Du har kommit en bit på vägen
Du kan prata om tyngdkraft, friktion och jämvikt och jämföra med lekar och rörelser.
Material
Du har kommit en bit på vägen.
Du kan beskriva vad några olika saker är gjorda av och hur de kan sorteras.
Ljud och ljus
Du har kommit en bit på vägen.
Du kan berätta om ljud och ljus och jämföra med egna upplevelser.
Vatten
Du har kommit en bit på vägen.
Du ger exempel på vattnets former och kan berätta och förklara vattnets kretslopp.
Människan och naturen
Du har kommit en bit på vägen.
Du kan prata om berättelser och konst som handlar om naturen och människan.
Genomföra undersökningar
Du har kommit en bit på vägen.
Du kan göra enkla undersökningar om naturen, människan, kraft, rörelse, vatten och luft med hjälp av tydliga instruktioner.
Observationer
Du har kommit en bit på vägen.
Du kan se vad som händer under olika årstider. Du beskriver enkla näringskedjor.
Rymden
Du har kommit en bit på vägen.
Du kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig jämfört med varandra och prata om andra himlakroppar i rymden ex; stjärnor och asteroider.
Sortera
Du har kommit en bit på vägen.
Du kan sortera djur, växter och svampar efter olika kännetecken.
Lösningar och blandningar
Du har kommit en bit på vägen.
Du kan ge exempel på lösningar och blandningar och prata om hur man kan dela på dem.
Jämföra resultat
Du har kommit en bit på vägen.
Du kan jämföra dina och andras resultat av undersökningar.
Dokumentera undersökningar
Du har kommit en bit på vägen.
Du kan visa och berätta om dina undersökningar på olika sätt. Du använder det när du diskuterar.