👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - De abrahamitiska religionerna

Skapad 2022-05-18 21:02 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 5

De abrahamitiska religionerna

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Världsreligionerna
Heliga platser och rum - Beskriva vad som finns i en kyrka och vad olika föremål används till. - Bekant med begrepp såsom sabbat, kippa, rabbin, kosher. - Känna till islams 5 grundpelare.
  • Re  E 6
Du har grundläggande kunskaper om några heliga rum, platser och ritualer.
Du har goda kunskaper om några heliga rum, platser och ritualer.
Du har mycket goda kunskaper om några heliga rum, platser och ritualer.
Samband mellan uttryck & tankegångar
Syskonreligioner - Visa på likheter och skillnader mellan de Abrahamitiska religionerna, såsom texter, viktiga personer, gudstro, bön och levnadsregler.
  • Re  E 6
Du kan visa på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom några av världsreligionerna.
Du kan visa på utvecklade samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom några av världsreligionerna.
Du kan visa på välutvecklade samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom några av världsreligionerna.
Kristendom och dess betydelse
Religion och samhället - Redogöra för hur kristna firar påsk och jul. - Jämföra hur julfirandet idag skiljer sig från hur man firade förr i tiden.
  • Re  E 6
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för det svenska samhället förr och nu.
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för det svenska samhället förr och nu.
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade och nyanserade jämförelser mellan kristendomens betydelse för det svenska samhället förr och nu.
Information & källor
Söka info om religioner - Använda bilder som källor för att känna igen en synagoga, judiska symboler och religiösa uttryck. - Använda bilder som källor för att känna igen en moské, koranen och religiösa uttryck
  • Re  E 6
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt.