👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik 1a1

Skapad 2022-05-19 08:25 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola
E
Eleven kan med viss säkerhet (i övervägande fall på ett korrekt sätt) söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla (förankrade på en översiktlig redogörelse) reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen (använder inte samtliga källkritiska kriterier och begrepp).
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
C
Eleven kan med viss säkerhet (i övervägande fall på ett korrekt sätt) söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade (förankrade på en utförlig redogörelse) reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet och värderar dessa med enkla omdömen. (använder samtliga källkritiska kriterier och begrepp).
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Ny nivå
Eleven kan med säkerhet (på ett korrekt sätt) söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade (förankrade på en utförlig och nyanserad redogörelse) reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet (använder samtliga källkritiska kriterier och begrepp samt ur olika perspektiv).