👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov i årskurs 3, 2022, svenska och svenska som andraspråk

Skapad 2022-05-19 12:10 i Landvetterskolan Härryda
Matris över de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3.
Grundskola 3 Svenska

Matris över de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk.

SVENSKA

Når kravnivån
Når ej kravnivån
Delprov A: tala
Prövar elevens förmåga att tala och samtala - delta i samtalet - framföra egna åsikter om hur uppgiften skall lösas - ställa frågor som handlar om uppgiften - lyssna på andra och bygga vidare på vad andra säger Kravnivå: 3 av 4 aspekter
Når kravnivån
Når ej kravnivån
Delprov B: läsa berättande text
Prövar elevens förmåga att kunna läsa och förstå berättande text genom att svara på ett antal läsförståelseuppgifter. För lägsta godtagbara kravnivå ska eleven nå minst 13 av 18 poäng.
Når kravnivån
Når ej kravnivån
Delprov C: läsa faktatext
Prövar elevens förmåga att kunna läsa och förstå faktatext genom att svara på ett antal läsförståelseuppgifter. För lägsta godtagbara kravnivå ska eleven nå minst 13 av 18 poäng.
Når kravnivån
Når ej kravnivån
Delprov D: läsa (elevens högläsning)
Observeras elevens högläsning - läsa ord och meningar relativt obehindrat med hjälp av ortografisk helordsläsning - korrigerar sig själv vid behov - använda ljudningsstrategin vid behov och/eller stanna upp vid vissa ord för att se hur hur dessa skall utläsas Kravnivå: samtliga aspekter
Når kravnivån
Når ej kravnivån
Delprov E: läsa (elevens textsamtal)
Observeras elevens förmåga att samtala om den lästa texten. - återge viktiga delar av innehållet i texten - kommentera och föra enkla resonemang - relatera den lästa texten till egna erfarenheter Kravnivå: samtliga aspekter
Når kravnivån
Når ej kravnivån
Delprov F: skriva berättelse
Delprov F och G prövar elevens förmåga att skriva berättande text. För lägsta godtagbara kravnivå för delprov F ska följande aspekt vara uppfylld: - Eleven kan skriva en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning. För elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk: Eleven kan skriva en berättande text med en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
Når kravnivån
Når ej kravnivån
Delprov G: skriva berättelse
Delprov F och G prövar elevens förmåga att skriva berättande text. För lägsta godtagbara kravnivå för delprov G ska följande två aspekter vara uppfyllda: - Eleven kan stava ett antal formord och minst tio olika innehållsord. - Eleven kan på minst tre ställen i texten börja en mening med stor bokstav och avsluta med punkt, frågetecken eller utropstecken.
Når kravnivån
Når ej kravnivån
Delprov H: skriva faktatext
Prövar elevens förmåga att skriva en faktatext. För lägsta godtagbara kravnivå skall följande två aspekter vara uppfyllda: - Eleven kan återge grundläggande delar av information i en enkel faktatext så att innehållet klart framgår. För elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk: Eleven kan återge grundläggande delar av information i en enkel faktatext så att innehållet blir begripligt. - Eleven kan använda ämnesspecifika ord och begrepp. Det innebär att minst 10 av de 14 stödorden (eller omskrivningar av stödorden) som finns med på elevbladet ska finnas med i texten och användas på ett rimligt och relevant sätt.
Når kravnivån
Når ej kravnivån