👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Romananalys - Podcast Sva02

Skapad 2022-05-20 10:57 i Vuxenutbildningen Borås Vuxenutbildning
Vuxenutbildning Svenska som andraspråk

Novell- och diktanalys

Ännu ej godkänt
Betyg E
På väg mot C
Betyg C
På väg mot A
Betyg A
Läsförståelse
Du kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen. Enkla omdömen innebär att du ger enkla förklaringar till hur du uppfattar textinnehållet.
Du kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen. Enkla omdömen innebär att du ger enkla förklaringar till hur du uppfattar textinnehållet.
Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med nyanserade omdömen. Nyanserade omdömen innebär att du kan förstå textens innehåll och förklara din tolkning utifrån olika synvinklar.
Analys och tolkning
Du kan översiktligt redogöra för innehållet och den grundläggande berättarstrukturen i skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider, och ger dessutom exempel på några centrala teman och motiv. Du använder något skönlitterärt begrepp i din analys på ett korrekt sätt.
Du kan översiktligt redogöra för innehållet och den grundläggande berättarstrukturen i skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider, och ger dessutom exempel på några centrala teman och motiv samt diskuterar dessa översiktligt. Du använder relevanta skönlitterära begrepp i din analys.
Du kan redogöra för innehållet och den grundläggande berättarstrukturen i skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider, och dessutom ge exempel på några centrala teman och motiv samt diskuterar dessa utförligt. Du använder flera relevanta skönlitterära begrepp i din analys på ett korrekt sätt.
Användning av presentationstekniskt hjälpmedel
Du kan med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Du kan med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen och det förekommer längre pauser eller plötsliga övergångar.
Du kan med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen genom smidiga övergångar.
Språk