👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insändare åk 7

Skapad 2022-05-22 15:15 i Färsingaskolan Sjöbo
Matris för insändare
Grundskola 7 – 9 Svenska

Insändare

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Form
Texten fungerar i huvudsak som en insändare. Du har bla en åsikt och argumenterar enkelt kring den.
Texten fungerar relativt väl som en insändare. Du har bla en åsikt och argumenterar relativt tydligt kring den.
Texten fungerar väl som en insändare. Du har bla en åsikt och argumenterar väl kring den.
Struktur
Insändaren är i huvudsak sammanhängande och i huvudsak logiskt uppbyggd med enkel textbindning. Du försöker använda textbindning som är typisk för denna typ av text.
Insändaren är sammanhängande och till stor del logiskt uppbyggd med utvecklad textbindning. Du använder textbindning som är typisk för denna typ av text på ett fungerande sätt.
Insändaren är sammanhängande och logiskt uppbyggd med välutvecklad textbindning. Du använder textbindning som är typisk för denna typ av text på ett välfungerande sätt.
Språk
Du tillämpar viss språklig variation men ordvalet är i huvudsak enkelt. Meningsbyggnaden är enkel och fungerar i huvudsak. Du använder språket för att övertyga på ett enkelt sätt.
Ordvalet är varierat och passar till stor del för en notis. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Du använder språket för att övertyga på ett fungerande sätt.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt. Det passar väl för en notis. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Du använder språket för att övertyga på ett välfungerande sätt.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken och stavning.