👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris engelska vt-22

Skapad 2022-05-22 18:15 i Hälsinggårdsskolan Falun
Bedömningsmatris i engelska utifrån kunskapskraven LGR 11. Detta är en sammanfattande matris som visar elevens kunskaper denna termin.
Grundskola 7 – 9 Engelska

Bedömningsmatris i engelska utifrån kunskapskraven LGR 11

Tala och samtala

F
E
C
A
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig (...)
enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra (...) förbättringar av egna framställningar.
enkla
välgrundade
välgrundade
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig (...) till syfte, mottagare och situation.
enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat
tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning
tydligt och med flyt samt med viss anpassning
Dessutom kan eleven välja och använda sig av (...) strategier som (...) och förbättrar interaktionen.
i huvudsak fungerande i viss mån löser problem i
fungerande löser problem
väl fungerande och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Skriva

F
E
C
A
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig (...)
enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra (...) förbättringar av egna framställningar
enkla
välgrundade
välgrundade
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig (...) till syfte, mottagare och situation
enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat
tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning
tydligt och med flyt samt med viss anpassning
Dessutom kan eleven välja och använda sig av (...) strategier som (...) i och förbättrar interaktionen.
i huvudsak fungerande i viss mån löser problem
fungerande löser problem
väl fungerande och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Lyssna och förstå

F
E
C
A
Ny aspekt
Eleven kan förstå (...) i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer
såväl helhet som detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att (...) redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med (...) resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
översiktligt godtagbart
välgrundat tillfredsställande
välgrundat och nyanserat gott
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven (...) välja och använda sig av (...) för lyssnande.
någon strategi
i viss utsträckning strategier
i viss utsträckning strategier
Eleven kan välja talat språk från olika medier samt (...) använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
med viss relevans
på ett relevant sätt
på ett relevant och effektivt sätt

Läsa och förstå

F
E
C
A
Eleven kan förstå (...) i lättillgängliga texter i olika genrer
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer
såväl helhet som detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att (...) redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med (...) resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
översiktligt godtagbart
välgrundat tillfredsställande
välgrundat och nyanserat gott
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven (...) välja och använda sig av (...) för läsning
någon strategi
i viss utsträckning strategier
i viss utsträckning strategier
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt (...) använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
med viss relevans
på ett relevant sätt
på ett relevant och effektivt sätt

Realia

F
E
C
A
Eleven diskuterar (...) några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra (...) jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
översiktligt enkla
utförligt välutvecklade
utförligt och nyanserat välutvecklade och nyanserade .