👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2022-05-29 21:59 i Hestra Midgårdskolan Borås Grundskola
Historia - Stormaktstiden
Grundskola 6 Historia

Stormaktstiden

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tidsepoken Stormaktstiden
-varför tidsepoken kallas ”Stormaktstiden”
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för varför tidsepoken kallas Stormaktstiden.
Den svenska statens framväxt och organisation
(tolka och reflektera över likheter/skillnader då och nu)
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för hur Sverige styrdes under Stormaktstiden.
Du har förmåga att på ett utvecklat sätt dels redogöra för hur Sverige styrdes under Stormaktstiden och dels reflektera över dåtidens styrning och dagens styrning.
Du har förmåga att på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt dels redogöra för hur Sverige styrdes under Stormaktstiden och dels reflektera över dåtidens styrning och dagens styrning.
Viktiga personer och händelser under stormaktstiden
(samband/fakta om personer och skeenden)
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för en viktig person under Stormaktstiden.
Du har förmåga att på ett utvecklat sätt redogöra för en viktig person och någon händelse under Stormaktstiden.
Du har förmåga att på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt redogöra för en viktig person och händelser under Stormaktstiden.
Det svenska Östersjörikets utbredning
Du har kännedom om Sveriges utbredning runt Östersjön under Stormaktstiden.
Ämnesspecifika ord
- centrala ord och begrepp
Du har förmåga att använda dig av några ord och begrepp som är relevanta för arbetsområdet.