👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utredande tal - minoritetsspråk

Skapad 2022-05-30 10:07 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Svenska

Rubrik 1

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Disposition
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Språk och stil
Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations¬situation.
Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations-situation.
Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations¬situation. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv.
Åhörarkontakt
Eleven har viss åhörarkontakt
Eleven har viss åhörarkontakt
Eleven har god åhörarkontakt
Presentationstekniskt hjälpmedel
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen
Språksituation i Sverige och Norden
Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.