👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden, år 4

Skapad 2022-06-01 15:39 i Harvestadsskolan Linköping
Grundskola 4 Historia

Resultat på provet om medeltiden.

Medeltiden, år 4

Medeltiden, år 4 Sammanställning av resultatet på provet om medeltiden. Provet testade: - faktakunskaper - använda och förstå begrepp - utvecklingslinjer och samband mellan tidsperioder - slutsatser med hjälp av historiska källor
Nivå 1
ej godkänd nivå
Nivå 2
godtagbara kunskaper
Nivå 3
mer än godtagbara kunskaper
Ny nivå
mycket mer än godtagbara kunskaper
Faktakunskaper och begrepp
Redogöra för historiska förhållanden, skeenden och levnadsvillkor med hjälp av begrepp.
Når inte godkänd nivå för förmågan
Eleven redogör för historiska förhållanden, skeenden och levnadsvillkor med hjälp av något exempel och något begrepp.
Eleven redogör för historiska förhållanden, skeenden, gestalter och levnadsvillkor med hjälp av flera exempel och flera begrepp.
Eleven redogör för historiska förhållanden, skeenden, gestalter och levnadsvillkor med hjälp av många exempel och många begrepp.
Utvecklingslinjer och samband
Jämföra historiska tidsepoker och se samband mellan dessa.
Når inte godkänd nivå för förmågan
Eleven kan jämföra historiska tidsepoker och se samband mellan dessa på ett enkelt vis.
Eleven kan jämföra historiska tidsepoker och visar samband mellan dessa med säkerhet.
Eleven kan jämföra historiska tidsepoker och visar samband mellan dessa med stor säkerhet.
Använda källor
Använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om källornas användbarhet.
Når inte godkänd nivå för förmågan
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade slutsatser om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade slutsatser om källornas användbarhet.