👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik åk 7

Skapad 2022-06-01 16:15 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Inte tillräckliga kunskaper
->
->
->
Hantera information
Källkritik och föra ett resonemang
Du kan föra ett enkelt resonemang om exempelvis miljöpåverkan av ett energikraftverk
Du kan föra ett resonemang där du exempelvis tar upp flera fördelar eller nackdelar med en energikälla
Du kan föra ett utvecklat resonemang med fördelar och nackdelar i flera led
Laborationsförmågan
Förmågan att planera, utföra och analysera labbar inom fysik
Du kan inte påbörja planeringar, genomföranden och analyser av laborationer
Du kan påbörja planeringar av systematiska undersökningar, genomföranden och analyser av laborationer
Du kan delvis göra planeringar av systematiska undersökningar, genomföranden och analyser av laborationer
Du kan göra planeringar av systematiska undersökningar, genomföranden och analyser av laborationer
Begreppsförmågan
Förstå och använda begrepp inom fysik
Du kan inte ännu förstå och använda begreppen i fysik
Du förstår och använda vissa av begreppen i fysik
Du förstår och använda de flesta av begreppen i fysik
Du förstår och använda de flesta av begreppen i fysik och kan dra slutsatser om hur begreppen hänger ihop