👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi VT22- evolution

Skapad 2022-06-02 10:39 i Valhallaskolan Halmstad
Nu i slutet av terminen har vi arbetat med området evolution i biologi. Vi har lagt fokus på utvecklingen från den första urcellen till de människor vi är idag. I och med det har vi kommit in på Darwin och Linné.
Grundskola 4 Biologi

Nu i slutet av terminen har vi arbetat med området evolution i biologi. Vi har lagt fokus på utvecklingen från den första urcellen till de människor vi är idag. I och med det har vi kommit in på Darwin och Linné.

Bedömningsmatris Evolution ht-21

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala
Muntligt och skriftligt Faktatext
Du ska kunna ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du ska kunna ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du ska kunna ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Använda information
Muntligt och skriftligt Faktatext Arbetshäfte
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Begrepp
Muntligt och skriftligt Faktatext Begreppsförhör
Du har baskunskaper i biologi. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin. Du använder biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett välutvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett mycket bra sätt.
Beskriva
Muntligt och skriftligt Faktatext
Du kan ge exempel på och beskriva hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Du kan ge exempel på och förklara på ett utvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Du kan ge exempel på och förklara på ett välutvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Berätta om livets utveckling
Muntligt och skriftligt Faktatext
Du kan berätta om livets utveckling. Du ger exempel på hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.
Du kan berätta om livets utveckling. Du förklarar på ett utvecklat sätt hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.
Du kan berätta om livets utveckling. Du förklarar på ett välutvecklat hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.
Upptäckare
Charles Darwin betydelse för människan.
Du kan berätta om en naturvetenskapliga upptäckt och på vilka sätt den är viktiga för människan.
Du kan berätta om två naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.
Du kan berätta om flera naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.