👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska dk 2 - slutprov

Skapad 2022-06-02 15:09 i Vuxenutbildningen Borås Vuxenutbildning
Vuxenutbildning Engelska
G
Läsförståelse
50% av totala 46 p (23 p) Eleven förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Hörförståelse
50% av totala 27 p (13 p) Eleven förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Skriftlig förmåga
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. I skriftlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Muntlig interaktion
I muntliga av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. I muntlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom väljer och använder eleven strategier som i någon mån underlättar och förbättrar interaktionen.
Muntligt framförande
Eleven kommenterar på ett enkelt sätt några förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Eleven väljer texter av enkel karaktär från olika medier samt använder med viss relevans det valda materialet i sin egen produktion.