👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Final tests engelska DK 4

Skapad 2022-06-03 10:44 i Vuxenutbildningen Borås Vuxenutbildning
Reading, Listening, Writing, Speaking
Vuxenutbildning
IG (uppfyller ej kraven)
G (uppfyller kraven)
Reading
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter av olika slag. Eleven väljer texter och talat språk från olika medier samt använder med viss relevans det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Listening
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter av olika slag. Eleven väljer texter och talat språk från olika medier samt använder med viss relevans det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Skriftlig förmåga
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. I skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven strategier som i viss mån underlättar och förbättrar interaktionen.
Muntlig förmåga
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. I muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven strategier som i viss mån underlättar och förbättrar interaktionen.