Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

CÄ-gruppens matris Svenska 7-9 Läsa

Skapad 2012-08-08 10:34 i Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Svenska

Läsa - Elevmatris

Lgr 11

1
2
3
4
Läsarens rörelser i texten
Hur jag tänker om textens innehåll: Vad som har hänt, hur det har varit förut och vad som ska hända sedan Vad som ligger bakom och utanför texten
Jag kan berätta något om: • vad jag tror har hänt innan handlingen börjar och vad som skulle kunna hända sedan. • vad jag tror ligger bakom textens idéer och värderingar samt vad det kan innebära.
Jag kan berätta mer utförligt om: • vad jag tror har hänt innan handlingen börjar och vad som skulle kunna hända sedan. • det som ligger bakom textens idéer och värderingar samt vad det kan innebära.
Jag kan berätta mer utförligt om: • vad jag tror har hänt innan handlingen börjar och vad som skulle kunna hända sedan. • det som ligger bakom textens idéer och värderingar samt vad det kan innebära.
Jag kan berätta mer utförligt om: • vad jag tror har hänt innan handlingen börjar och vad som skulle kunna hända sedan. • det som ligger bakom textens idéer och värderingar samt vad det kan innebära.
Hur jag tänker på egna erfarenheter, livet, världen och samhället när jag läser texten
Jag uttrycker tankar, men utvecklar dem inte vidare. I samtal uttrycker jag tankar om något som jag själv upplevt eller har kunskap om. Det är inte alltid tydligt hur det hör ihop med texten.
Jag utvecklar egna tankar till en enkel tankekedja. Utifrån något i texten uttrycker jag tankar om något liknande som jag själv upplevt eller har kunskap om. Jag tar initiativ till att samtala om detta.
Jag reflekterar i sammanhängande led. I samtal drar jag paralleller till samhället och världen.
Jag reflekterar i flera utvecklade och sammansatta led. I samtal drar jag tydliga paralleller mellan egna erfarenheter samhället och världen samt andra texter.
Problematisering av texten
Funderingar och frågor som texten väcker hos mig
Jag uttrycker funderingar och ställer enkla och mycket konkreta frågor om texten, exempelvis frågor om handlingen, tankegångar eller faktauppgifter.
--- >
--- >
ag uttrycker funderingar och ställer mer komplicerade, kreativa och abstrakta frågor om texten, exempelvis frågor om textens tomrum.
Värdering
Vad jag tycker om texten och hur jag då resonerar
Jag värderar texten utan att bygga ut resonemanget.
--- >
--- >
Jag värderar texten genom att ge genomtänkta förklaringar och väl utbyggda motiveringar utifrån texten och egen erfarenhet.
Läsarorienterad läsförståelse i sin helhet
Jag visar att jag är på rätt väg i min utveckling av läsförståelsen.
--- >
--- >
Jag visar att jag är på rätt väg i min utveckling av läsförståelsen.
Jag behöver tydligt stöd för att utveckla mitt förhållande till texten och för att röra mig i texten.
--- >
--- >
Jag har ett avancerat förhållande till texten och rör mig obesvärat i texten.
Jag behöver tydligt stöd för att problematisera och föra värderande resonemang om texten.
--- >
--- >
Jag problematiserar och för avancerade värderande resonemang om texten
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: