Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia , Lexby skola Ny (2019)

Skapad 2012-08-13 09:21 i Lexby skola Partille
Grundskola 7 – 9 Historia

Matrisen baseras på de förmågor som bedöms, enligt Lgr 11, i varje arbetsområde och redovisas i för arbetsområdet i LPP.

F
Grundläggande mål är ej uppnådda.
E
C
A
Baskunskaper
Förhållanden, skeenden och personer
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under olika tidsperioder.
Orsaker och konsekvenser
Eleven kan beskriva och förklara historiska förhållanden och skeenden på ett enkelt sätt. Eleven kan ge förslag på orsaker och konsekvenser.
Eleven ger förklaringar av historiska förhållanden och skeenden. Eleven kan redogöra för flera orsaker och konsekvenser.
Eleven ger utvecklade förklaringar av historiska förhållanden och skeenden. Eleven kan mer utförligt redogöra för flera orsaker och konsekvenser.
Syfte och kopplingar i tid
Eleven har grundläggande kunskaper hur historia kan användas och se samband samt göra enklare kopplingar mellan olika tidsperioder (dåtid, nutid, framtid).
Eleven har goda kunskaper hur historia kan användas och se samband samt göra kopplingar mellan olika tidsperioder med större säkerhet (dåtid, nutid, framtid).
Eleven har mycket goda kunskaper i hur historia kan användas och se samband samt göra mer avancerade kopplingar mellan olika tidsperioder (dåtid, nutid, framtid).
Källhantering
Eleven kan använda olika källor samt kan grunden till källhantering och källkritik.
Eleven kan hantera och använda flera olika källor självständigt för att hämta information och dra slutsatser. Eleven resonerar källkritiskt.
Eleven använder flera olika källor effektivt samt samt för väl underbyggda resonemang kring slutsatser samt om källors relevans och trovärdighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: