Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav i Bild - indelade moment (inkl F)

Skapad 2012-08-17 10:13 i Kyrkbyskolan Ale
Kunskapskrav i Bild - indelade moment (inkl F)
Grundskola 4 – 6 Bild Bild

Lgr 11:s kunskapskrav- oförändrade utöver det att de är uppdelade i moment med värdeorden utlyfta.

Bildframställning

F
E
C
A
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett
enkelt bildspråk och
utvecklat bildspråk
välutvecklat bildspråk
För att budskapet skall framgå skall uttrycksformerna vara
delvis genomarbetade. väl genomarbetade
relativt väl genomarbetade
väl genomarbetade
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på
ett i huvudsak fungerande sätt väl fungerande, varierat och idérikt sätt
relativt väl fungerande och varierat sätt
väl fungerande, varierat och idérikt sätt

Redskap för bildframställning

F
E
C
A
Genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial inom några olika ämnesområden kan eleven i det bildskapande arbetet
bidra till att utveckla idéer utveckla egna idéer
utveckla delvis egna idéer
utveckla egna idéer
Under arbetsprocessen
bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan presentera sina bilder till syfte och sammanhang med
viss anpassning
relativt god anpassning
god anpassning
Eleven kan också om arbetsprocessen och i bildarbetet ge enkla omdömen
enkla omdömen
utvecklade omdömen
välutvecklade omdömen

Bildanalys

F
E
C
A
Eleven kan föra resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika kulturer och göra olika kopplingar till erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden Resonemangen är
Enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
utvecklade och väl underbyggda
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: