Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik, generell matris åk 4-6

Skapad 2012-08-17 12:08 i Bodestorpsskolan Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Teknik

Matrisen innehåller beskrivning av kunskapskvaliteter i fyra nivåer . Hela nivå 2 måste vara ifyllt för att nå kunskapskraven för betyget E. Fet stil visar progressionen.

  • Tk   identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  • Tk   identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  • Tk   använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  • Tk   värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  • Tk   analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Använda kunskaper
Eleven kan ibland föra resonemang.
Eleven kan föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra **välutvecklade och väl underbyggda resonemang** dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beskriva och förklara
Eleven kan ibland beskriva och ge exempel på tekniska lösningar och konstruktioner.
Eleven kan **beskriva och ge exempel** på enkla tekniska lösningar i vardagen och **några ingående delar som samverkar** för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan **förklara** enkla tekniska lösningar i vardagen och **hur några ingående delar samverkar** för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, samt
Eleven kan **förklara** enkla tekniska lösningar i vardagen och **hur några ingående delar samverkar** för att uppnå ändamålsenlighet och funktion **och visar då på andra liknande lösningar.**
Eleven når inte målet.
Eleven kan på ett enkelt sätt **beskriva och ge exempel på** några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och material som används.
Eleven kan på ett **utvecklat** sätt beskriva och **visa på samband mellan** några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Eleven kan på ett **välutvecklat** sätt beskriva och **visa på samband mellan** några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Konstruktion
Eleven genomför ibland teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten
Eleven genomför enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att **pröva** möjliga idéer till lösningar.
Eleven genomför enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att **pröva och ompröva** möjliga idéer till lösningar.
Eleven genomför enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att ** systematiskt pröva och ompröva** möjliga idéer till lösningar.
eleven bidrar ibland till att formulera handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen **bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt**.
Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt**.
Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt**.
Eleven dokumenterar ibland.
Eleven gör **enkla** dokumetationer av arbetet med skisser, modeller, texter mm.
Eleven gör **utvecklade** dokumetationer av arbetet med skisser, modeller, texter mm.
Eleven gör **välutvecklade** dokumetationer av arbetet med skisser, modeller, texter mm.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: