👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap, Falköpings bedömningsmatris mars 2013, åk 4-6

Skapad 2012-08-28 09:27 i Centralskolan Falköping
LGR11, kunskapskrav hem- och konsumentkunskap åk 4-6
Grundskola 4 – 6 Hem- och konsumentkunskap

Stöd för bedömning i åk 4-6 och betygsättning i åk 6 och för att sätta upp mål för elevens fortsatta utveckling i ämnet hem- och konsumentkunskap.

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1
planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
.Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
2
hantera och lösa praktiska situationer i hemmet
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
3
värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
Eleven kan föra enkla resone­mang om relationen mellan några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Eleven kan föra utvecklade resone­mang om relationen mellan några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Eleven kan föra välutvecklade resone­mang om relationen mellan några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Eleven kan föra enkla resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.