Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 2 Lgr11

Skapad 2012-08-30 11:51 i 0 Ytterbyskolan Täby
Grundskola 2 NO (år 1-3)

Muntligt och skriftligt

Långsiktiga mål - Förmågor
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör ämnet.
**Du samtalar:** utifrån dina egna erfarenheter **Du skapar:** mycket enkla texter.
och tar del av andras upplevelser enkla texter.
och till viss del för diskussionen framåt. utvecklade texter.

Laborationer och undersökningar

Långsiktiga mål - Förmågor
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Genomföra systematiska undersökningar i ämnet
**Du genomför:** undersökningar utifrån tydliga instruktioner
och reflekterar över resultatet
och ser enkla samband
Gör mycket enkla dokumentationer
Gör enkla dokumentationer
Gör utvecklade dokumentationer

Kunskaper

Långsiktiga mål - Förmågor
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Använda begrepp, modeller och teorier inom ämnet för att beskriva och förklara samband.
**Du:** har grundläggande kunskaper om enkla samband inom ämnet och visar det genom att ge exempel
har goda kunskaper om enkla samband inom ämnet och visar det genom att ge exempel med viss användning av naturvetenskapliga begrepp
har goda kunskaper om enkla samband inom ämnet och visar det genom att ge exempel med användning av naturvetenskapliga begrepp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: