👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Betygsmatris svenska åk 6, Lgr 11

Skapad 2012-09-07 13:41 i Jörlandaskolan Stenungsund
Bedömningsmatris i svenska mot målen i årskurs 6
Grundskola 4 – 6 Svenska
E
C
A
Läsa
Du kan läsa enkel barn- och ungdomslitteratur med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa enkel barn- och ungdomslitteratur med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa enkel barn- och ungdomslitteratur med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Du kan läsa enkla faktatexter lämpliga för åldern med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa enkla faktatexter lämpliga för åldern med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa enkla faktatexter lämpliga för åldern med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Du visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texter. Du kan kommentera viktiga delar med viss koppling till sammanhanget.
Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texter. Du kan kommentera viktiga delar med relativt god koppling till sammanhanget.
Du visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texter. Du kan kommentera viktiga delar med god koppling till sammanhanget.
Du kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del genomtänkta resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl genomtänkta resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra välutvecklade och väl genomtänkta resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva upplevelsen av vad du läst.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva upplevelsen av vad du läst.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva upplevelsen av vad du läst.
Skriva
Du kan skriva berättande texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva berättande texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva berättande texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Dina berättande texter ska innehålla enkla gestaltande beskrivningar och ha en enkel handling.
Dina berättande texter ska innehålla utvecklade gestaltande beskrivningar och ha en utvecklad handling.
Dina berättande texter ska innehålla välutvecklade gestaltande beskrivningar och ha en välutvecklad handling.
Du kan skriva beskrivande texter (faktatexter) med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva beskrivande texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva beskrivande texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för stavning med viss säkerhet.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för stavning med relativt god säkerhet.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för stavning med god säkerhet.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Du kan söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du kan söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Du kan söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Dina sammanställningar ska innehålla enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ord som hör till ämnet.
Dina sammanställningar ska innehålla utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ord som hör till ämnet.
Dina sammanställningar ska innehålla välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ord som hör till ämnet.
Du ska kunna lägga till exv bild eller musik till text så att de passar ihop på ett i huvudsak fungerande sätt, för att förstärka texters budskap.
Du ska kunna lägga till exv bild eller musik till text så att de passar ihop på ett ändamålsenligt sätt, för att förstärka texters budskap.
Du ska kunna lägga till exv bild eller musik till text så att de passar ihop på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, för att förstärka texters budskap.
Du ska kunna ge enkla omdömen om texters innehåll och språk.
Du ska kunna ge utvecklade omdömen om texters innehåll och språk.
Du ska kunna ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk.
Du ska utifrån andras synpunkter kunna bearbeta texter så att dessa blir tydligare och bättre på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du ska utifrån andras synpunkter kunna bearbeta texter så att dessa blir tydligare och bättre på ett relativt väl fungerande sätt.
Du ska utifrån andras synpunkter kunna bearbeta texter så att dessa blir tydligare och bättre på ett väl fungerande sätt.
Tala och samtala
Du kan samtala om egna och gemensamma upplevelser t ex uttrycka åsikter kring en film/bok/händelse, på ett sätt som upprätthåller samtalet till viss del.
Du kan samtala om egna och gemensamma upplevelser t ex uttrycka åsikter kring en film/bok/händelse, på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Du kan samtala om egna och gemensamma upplevelser t ex uttrycka åsikter kring en film/bok/händelse, på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redovisningar med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och med viss anpassning till uppgiften.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redovisningar med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och med relativt god anpassning till uppgiften.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redovisningar med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och med god anpassning till uppgiften.
Språk i Sverige och Norden
Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige.
Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige.
Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige.
Du kan föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan (dialekter).
Du kan föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan (dialekter).
Du kan föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan (dialekter).
Du kan ge exempel på tydliga skillnader och likheter mellan svenskan och närliggande språk.
Du kan ge exempel på tydliga skillnader och likheter mellan svenskan och närliggande språk.
Du kan ge exempel på tydliga skillnader och likheter mellan svenskan och närliggande språk.