Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation bedömningsunderlag Lgr 11

Skapad 2012-09-14 15:46 i Falköping
Elevens ska utveckla sin förmåga i ämnet.
Grundsärskola 1 – 9 Kommunikation

Förmågor som ska bedömas

 • KOM   samspela med andra,
 • KOM   tolka olika former av kommunikativa uttryck,
 • KOM   söka information från olika källor, och
 • KOM   använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
Eleven tränar på att nå grundläggande kunskaper.
Kunskapskrav för grundläggande kunskaper. (Efter elevens förutsättningar)
Kunskapskrav för fördjupade kunskaper. (Efter elevens förutsättningar)
Samspela med andra.
 • KOM   9
 • KOM   9
Eleven tränar på att initiera och avsluta kommunikation,
Eleven kan initiera och avsluta kommunikation.
Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
 • KOM   9
 • KOM   9
Eleven tränar på att uttrycka egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
Eleven kan uttrycka egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
Eleven kan fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
Tolka olika former av kommunikativa uttryck.
 • KOM   9
 • KOM   9
Eleven tränar på att tolka andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen
Eleven tolkar andras avsikter, behov och känslor och visar det i kommunikationen.
 • KOM   9
Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord
 • KOM   9
 • KOM   9
Eleven tränar på sitt språk i tal, sånger och ljudlekar
Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.
Söka information från olika källor
 • KOM   9
 • KOM   9
Eleven tränar på att på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
.Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
Eleven kan på olika sätt söka elevnära information och information om samhället rörande vad som har hänt och vad som ska hända.
 • KOM   9
 • KOM   9
Eleven tränar sig i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Eleven deltar i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Eleven använder kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.ekt
 • KOM   9
 • KOM   9
Eleven tränar på att identifiera ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: