Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik bedömningsunderlag Lgr 11

Skapad 2012-09-14 16:25 i Falköping
Elevens ska utveckla sin förmåga i ämnet.
Grundsärskola 1 – 9 Motorik

Förmågor som ska bedömas

 • MOT   använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
 • MOT   se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
 • MOT   genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
 • MOT   använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
Eleven tränar på att nå grundläggande kunskaper.
Kunskapskrav för grundläggande kunskaper. (Efter elevens förutsättningar)
Kunskapskrav för fördjupade kunskaper. (Efter elevens förutsättningar)
Använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang
 • MOT   9
 • MOT   9
Eleven tränar på att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
Eleven kan använda fin- coh grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus med medvetna avsiktliga rörelser.
 • MOT   9
 • MOT   9
Eleven tränar sig i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.
Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.
Eleven utför rörelser på ett funktionellt sätt med balans och kroppskontroll.
 • MOT   9
 • MOT   9
Eleven tränar sig i att delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.
Eleven kan delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.
Eleven kan genomföra lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och följa några regler.
 • MOT   9
 • MOT   9
Eleven tränar sig i olika former av vattenaktiviteter.
Eleven deltar i olika former av vattenaktiviteter
Eleven genomför olika former av vattenaktiviteter och förflyttar sig i vatten.
Se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil
 • MOT   9
 • MOT   9
Eleven tränar på att delta i kommunikation om betydelsen av rörelse och fysisk aktivitet.
Eleven kan delta i kommunikation om betydelsen av rörelse och fysisk aktivitet när det gäller att få en god kroppsuppfattning, främja hälsan och förebygga skador.
Eleven kan kommunicera om och beskriva betydelsen av rörelse och fysisk aktivitet när det gäller att få en god kroppsuppfattning, främja hälsan och förebygga skador.
 • MOT   9
Eleven beskriver några sambamnd mellan fysiska aktiviteter, kroppsuppfattning och självbild.
 • MOT   9
 • MOT   9
Eleven tränar på att delta i kommunikation om samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval.
Eleven deltar i kommunikation om samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
Eleven kommunicerar om och beskriver samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
 • MOT   9
 • MOT   9
Eleven tränar sig på att delta i att använda kunskaperna i olika situationer.
Eleven deltar i att använda kunskaperna i olika situationer.
Eleven använder kunskaperna i olika situationer.
Genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen
 • MOT   9
 • MOT   9
Eleven tränar på att delta i varierade utomhusaktiviteter under olika förhållanden.
Eleven kan delta i varierade utomhusaktiviteter under olika förhållanden och medverkar då i att följa allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra varierade utomhusaktiviteter och anpassar sig då efter olika förhållanden och följer allemansrättens regler.
 • MOT   9
 • MOT   9
Eleven tränar på att delta i kommunikation om hur man kan hantera nödsituationer.
Eleven deltar i kommunikation om hur man kan hantera nödsituationer i samband med rörelseaktiviteter inomhus och utomhus.
Eleven kommunicerar om och ger exempel på hur man kan hantera nödsituationer i samband med rörelseaktiviteter inomhus och utomhus.
Använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.ekt
 • MOT   9
 • MOT   9
Eleven tränar på att identifiera ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: